UBEZPIECZENIE NNW

W poniższym pliku przedstawiamy Państwu ogólne warunki ubezpieczenia uczniów na Rok Szkolny 2016/2017

OWU

 

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia rodzice powinni wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły ponizsze oświadczenie

Rezygnacja

line
copyright © 2011 by Magellanum