TRENING BIOFEEDBACK

 

BIOFEEDBACK

kontroluje i zwiększa aktywność mózgu,

pomaga naszym uczniom cieszyć się nauką

 

 

            Szkoły MAGELLANUM oferują swoim uczniom terapię i wspomaganie procesu nauczania na miarę XXI wieku. W wyposażeniu naszej placówki znajduje się obecnie wysokospecjalistyczna aparatura do terapii BIOFEEDBACK EEG!

Co to jest BIOFEEDBACK?

Biofeedback jest medyczna metodą zwiększania możliwości umysłu przy wykorzystaniu specjalistycznej diagnostyczno- terapeutyczno-stymulacyjnej aparatury medycznej opartej na technice komputerowej. Dzięki niej osoba poddawana terapii uczy się czynności swojego mózgu, w tym również jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych – innymi słowy jak hamować niepożądane i jak wzmacniać pożądane fale mózgowe.

Dlaczego jest to takie ważne? Aparatura, w posiadaniu której jesteśmy, rejestruje cztery rodzaje fal: delta, theta, alfa i beta. Każda z tych fal odpowiada za inny zespół zachowań:

– theta odpowiada za sen i fantazjowanie

– beta odpowiada za aktywne myślenie

– alfa odpowiada za uczucie zrelaksowania

– delta powstaje podczas najgłębszego sny

Jeżeli wytwarzamy, zwłaszcza w czasie czuwania, zbyt dużo fal theta to mamy problemy z koncentracją i sprawnym myśleniem. Jeśli wytwarzamy za mało fal alfa, jesteśmy ciągle podenerwowani i zestresowani.

Posiadanie tej wiedzy pozwala nie tylko zlokalizować problem ale również, za sprawą treningu Biofeedback, umiejętnie sterować falami mózgowymi. Dzięki terapii uczniowie MAGELLANUM mogą uzyskiwać lepsze wyniki w nauce, skuteczniej radzić sobie ze stresem, lepiej koncentrować się na zajęciach.

Przyjemnie i pożytecznie czyli jak wygląda sesja BIOFEEDBACK?

Terapia Biofeedback jest przyjemna i pozbawiona elementu stresu. Osoba biorąca udział w terapii siedzi w bardzo wygodnym fotelu naprzeciwko jednego z dwóch monitorów komputera. W trakcie sesji terapeuta zakłada dwie lub więcej elektrod trenowanemu na czaszkę, symetrycznie nad obu półkulami mózgu oraz dwie elektrody uszne.  Badana czynność bioelektryczna jest wzmacniania i zapisywana analogowo. Podlega obróbce cyfrowej celem klasyfikacji do poszczególnych pasm częstotliwości fal mózgowych. Pasma są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze terapeuty, zaś pacjent obserwuje na swoim monitorze przetworzony przez odpowiednie oprogramowanie efekt: zapis graficzny wideogry. Trenujący widzi czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią samochodu, samolotu, piłki czy rzeki w ruchu i uczestniczy w grze wyłącznie poprzez własne myśli – bez klawiatury czy manipulatora. Kieruje samochodem, samolotem, piłką, czy rzeką poprzez odpowiednią koncentrację umysłu na wykonywanym zadaniu. Może być dla ucznia coś fajniejszego niż gra komputerowa sterowana umysłem?

Kto prowadzi terapię BIOFEEDBACK?

Terapia biofeedback jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów i psychologów, którzy dostosowują zadania do indywidualnych potrzeb ucznia oraz umiejętnie odczytują wyniki sesji w celu usprawnienia terapii. Szkoły MAGELLANUM posiadają w swojej kadrze dydaktycznej dwóch trenerów biofeedback: mgr Agnieszkę Szablikowską i mgr Magdalenę Stanek.

            Ta pozorna zabawa jest aktualnie najlepszym treningiem wspomagającym terapie w przypadku następujących zaburzeń i dysfunkcji:

  • ADHD, ADD;
  • Zespół Aspergera;
  • epilepsja;
  • dysleksja rozwojowa;
  • zaburzenia koncentracji;
  • zaburzenia zachowania;
  • problemy ze stresem;
  • problemy ze snem;
  • i wiele innych

Efekty treningów zauważalne są już po kilku seansach!

 

  

 

line
copyright © 2011 by Magellanum