ZNIŻKI W CZESNYM

 

Każdy kandydat na ucznia może wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o przyznanie stypendium w postaci zniżki w czesnym.

Ulgi przewidziane są dla:

·      absolwentów gimnazjów, w zależności od uzyskanych wyników w nauce i frekwencji na zajęciach (tabela dostępna na spotkaniu zainteresowanych z Panią Dyrektor),

·      finaliści i laureaci konkurów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim,

·      uczniów, których rodzice są gotowi do czynnego zaangażowania się w życie szkoły.

Młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności kształcona jest bezpłatnie.

Aby skorzystać z warunków promocyjnych w danym roku szkolnym należy złożyć komplet dokumentów oraz wpłacić wpisowe. Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie od wychowawcy klasy, podpisane również przez dyrektora szkoły o frekwencji w ostatniej klasie gimnazjum oraz o w przypadku osób niepełnosprawnych aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Bez zaświadczenia wniosek jest nieważny.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Wysokość wpisowego na rok szkolny 2017/201 to 500 zł. Na podstawie wniosku rodzica uzupełnionego zaświadczeniem o zarobkach wysokość wpisowego może zostać obniżona.

Średnia wysokość czesnego w naszej szkole wynosi 250 zł.

Wcześniejsze opłacenie wpisowego wiąże się z możliwością skorzystania z większej zniżki w czesnym.

Zapisy na rok szkolny 2017/2018 trwają do końca maja 2017 roku. Prosimy o wczesne zgłaszanie się, ponieważ tworzymy klasy o liczebności od 6 do 12 osób. Pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne.

Zachęcamy do zasięgnięcia informacji w sekretariacie szkoły lub pod numerami telefonu: 58 735 89 40.

line
copyright © 2011 by Magellanum