ZNIŻKI W CZESNYM

Każdy kandydat na ucznia może wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o przyznanie stypendium w postaci zniżki w czesnym.

Ulgi przewidziane są dla:

absolwentów gimnazjów, w zależności od uzyskanych wyników w nauce i frekwencji na zajęciach (tabela dostępna na spotkaniu zainteresowanych z Panią Dyrektor),      

finaliści i laureaci konkurów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim, uczniów, których rodzice są gotowi do czynnego zaangażowania się w życie szkoły.     

 

Aby skorzystać z warunków promocyjnych w danym roku szkolnym należy złożyć komplet dokumentów oraz wpłacić wpisowe. Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie od wychowawcy klasy, podpisane również przez dyrektora szkoły o frekwencji w ostatniej klasie gimnazjum oraz o w przypadku osób niepełnosprawnych aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Bez zaświadczenia wniosek jest nieważny.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Wysokość wpisowego rok szkolny 2018/2019 to 500 zł. Na podstawie wniosku rodzica uzupełnionego zaświadczeniem o zarobkach wysokość wpisowego może zostać obniżona.

Średnia wysokość czesnego w naszej szkole wynosi 250 zł.

Wcześniejsze opłacenie wpisowego wiąże się z możliwością skorzystania z większej zniżki w czesnym.

Zapisy na rok szkolny 2018/2019 trwają do końca maja bieżącego roku. Prosimy o wczesne zgłaszanie się, ponieważ tworzymy klasy o liczebności od 6 do 12 osób. Pierwszeństwo mają osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego..

Zachęcamy do zasięgnięcia informacji w sekretariacie szkoły lub pod numerami telefonu: 58 735 89 40.

line
copyright © 2011 by Magellanum