ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM

Informacja o zasadach rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum w Gdańsku 

na Rok Szkolny 2018/2019

 

Akademickie LO Magellanum powstało, jako szkoła mająca rozwijać indywidualne umiejętności, wyobraźnię oraz wspierać realizację pasji uczniów.

Przyjmujemy do szkoły człowieka, nie świadectwo czy wynik egzaminu!!

1. Jeśli marzy ci się szkoła, w której:
 * Nie będziesz czuł się zagubiony – u nas nauka odbywa się w kameralnych klasach
 * Ważne będą Twoje potrzeby osobistego rozwoju – uzyskasz nasze wsparcie
 * Nie tylko będziesz zdobywał wiedzę, ale uczył się jak godnie żyć,
 * Odsłoni się przed Tobą piękno świata i człowieka,
 * Będziesz żył, a nie tylko do niej chodził
 * Będziesz czuł się bezpiecznie

Akademickie LO Magellanum w Gdańsku spełni Twoje marzenia!!

2. Szkoła to nie całe życie, wspieramy uczniów w realizacji pasji osobistych. Doceniając i wspierając działalność pozaszkolną Naszych uczniów.

3. Program nauczania realizujemy przy współpraca z trójmiejskimi uczelniami: UG, AWFiS, WSB WSS, PG.

Etapy rekrutacji

1. Spotkanie rodziców / opiekunów prawnych z przedstawicielem Dyrektora Szkoły jest poświęcone przekazaniu informacji o celach i metodach stosowanych w ramach zindywidualizowanego programu nauczania realizowanego w szkołach. Programy nauczania zgodne są założeniami obowiązującej podstawy programowej.

2. Aby zostać zaproszonym do dalszego etapu rekrutacji koniecznym jest złożenie własnoręcznie wypełnionej i podpisanej przez rodziców / opiekunów prawnych karty zgłoszeniowej oraz karty informacyjnej o indywidualnych potrzebach aplikującego ucznia.

3. Spotkanie na terenie szkoły. Jest niezbędnym elementem procesu rekrutacji.
Umożliwia zapoznania się z specyfiką szkoły potencjalnym uczniom i ich rodzicom / opiekunom prawnym.
Spotkanie prowadzą doradcy psychologiczno – pedagogiczni. Zespół przygotowuje wstępne założenia do zindywidualizowanego programu nauczania każdego ucznia.

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkół Magellanum po rozmowie z rodzicami / opiekunami prawnymi.
Warunki nauki są ustalane indywidualnie dla każdego ucznia z uwzględnieniem propozycji doradców i uwag rodziców / opiekunów prawnych.
Wstępną propozycję warunków finansowych przygotowuje Szkolna Komisja Stypendialna. Wynegocjowane warunki umowy zostaną zapisane w umowie pomiędzy Szkołą a rodzicami / opiekunami prawnymi, są ustalane na cały etap edukacji, i wchodzą w życie z chwilą podpisania umowy.

5. UWAGA!!
Zgłoszenie poprzez elektroniczną platformę naboru jest traktowane jako wstępna deklaracja uczestnictwa w rekrutacji do szkoły.
Nie zastępując żadnego z w/w etapów rekrutacji do szkoły.

Terminy spotkań z kandydatami

Termin spotkanie rodziców / opiekunów prawnych z przedstawicielem Dyrektora Szkoły jest ustalany indywidualnie w rozmowie telefonicznej. Spotkanie poświęcone jest przekazaniu informacji o celach i metodach stosowanych w ramach zindywidualizowanego programu nauczania realizowanego w szkołach. Programy nauczanie zgodne są założeniami obowiązującej podstawy programowej.

line
copyright © 2011 by Magellanum