REKRUTACJA

 

  Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum otwarte jest na wszystkich młodych ludzi, którzy chcą kontynuować edukację na poziomie ponadgimnazjalnym. Dla nas nie liczą się punkty ani pieniądze. W naszej hierarchii na pierwszym miejscu stoi człowiek.

Celem naszej szkoły jest zagwarantowanie opieki merytorycznej i psychologicznej wszystkim uczniom. Najważniejsze jest dla nas dobro młodzieży.

Proces rekrytacji składa się z trzech etapów: 

ETAP 1

  • Indywidualne spotkanie rodziców i ucznia z Dyrektorem szkoły.

Podczas pierwszego spotkania rodzice zapoznawani są z funkcjonowaniem szkoły, jej zasadami, tradycjami oraz z programem. Otrzymują również informację w kwestiach finansowych.

ETAP 2

  • Indywidualne spotkanie rodziców i ucznia z Dyrektorem szkoły oraz członkiem komisji.

Podczas drugiego spotkania rodzice i dziecko mają okazję zobaczyć budynek szkoły, sale, bibliotekę, gabinety, stołówkę itd. Dodatkowo w przyjaznej atmosferze oceniana jest dojrzałość szkolna dziecka, jego mocne i słabsze strony. Podczas tego spotkania odpowiadamy również na wszystkie pytania, które powstały po etapie 1.

O wynikach rekrutacji rodzice informowani są w terminie do 14 dni.

ETAP 3

  • Indywidualne spotkanie rodziców i ucznia z Dyrektorem szkoły.

Podczas ostatniego etapu następuje podpisanie „Umowy” dotyczącej kształcenia dziecka. Podczas tego spotkania odpowiadamy również na wszystkie pytania, które powstały po etapie 1 i 2.

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zasad przyjęć lub programu nauczania?  Skontaktuj się z sekretariatem szkoły.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2018/19. 

Liczba miejsc jest ograniczona!  

line
copyright © 2011 by Magellanum