RADA PEDAGOGICZNA

 

 

Odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętność pracy z uczniem to cechy nauczyciela idealnego. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum, odpowiadając na potrzeby młodego człowieka, przykłada dużą wagę do doboru kadry. Naszym celem jest zagwarantowanie uczniom profesjonalnej opieki merytorycznej przekazanej w formie dostosowanej do poziomu młodego człowieka. Stawiamy na profesjonalizm, dlatego tak cenna jest dla nas stała współpraca z wykładowcami z trójmiejskich uczelni. To dzięki nim uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum mogą uczestniczyć w wykładach w środowisku akademickim oraz lekcjach prowadzonych przez wykładowców w ramach zajęć szkolnych.

Pamiętajmy, że każde liceum jest mostem prowadzącym na studia. Kontakty uczniów  ze środowiskiem akademickim już na etapie szkoły średniej pozwolą na przybliżenie młodym ludziom realiów szkolnictwa wyższego.       

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum  współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: fizyki doświadczalnej, biologii, chemii.

Szkoła współdziała z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w zakresie wychowania dla bezpieczeństwa i pedagogiki. Porozumienie o współpracy gwarantuje absolwentom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum kontynuację nauki na Wydziałach: Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika.

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni okazują naszym ucznia szczególna życzliwość w zakresie orientacji zawodowej.

O promocję zdrowia i sprawności fizycznej troszczymy się razem z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.


 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 2013/14
mgr
Babska Karolina
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
 
mgr Celary Dorota NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY  
mgr Chmielewska Maria DYREKTOR  
mgr Ciecholewska Nina JĘZYK POLSKI – LOGOPEDA – NEUROLOGOPEDA  
mgr Ciesielska – Bielawa Małgorzata BIOLOGIA – PRZYRODA  
mgr Ciszewska Kaja ETYKA – FILOZOFIA  
mgr Denysiuk Renata HISTORIA – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  
mgr
Granat Irena
MATEMATYK
 
mgr Jamróz Magdalena CHEMIA  
mgr Jaroszyński Marcin
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA – INFORMATYKA
 
mgr Kaperczak Zofia RELIGIA  
mgr
Król Anna
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY  
mgr Lewandowska Alina WYCHOWANIE FIZYCZNE  
mgr
Lewandowski Rafał
ETYKA – FILOZOFIA
 
mgr
Łaga Patrycja
PEDAGOG – OLIGOFRENOPEDAGOG  
mgr
Nowak Anna
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
 
mgr
Patoleta Karol
MULTIMEDIA – INFORMATYKA
 
mgr
Pokojska Magdalena
JĘZYK NIEMIECKI
 
mgr Pol Karolina
JĘZYK POLSKI
 
mgr
Porwet Michał
JĘZYK ANGIELSKI  
mgr
Różańska Paulina
PEDAGOG – LOGOPEDA – NEUROLOGOPEDA
 
mgr
Rusajczyk Andrzej
FIZYKA – PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE – EDB
 
mgr
Sawczuk Piotr
JĘZYK ANGIELSKI
 
mgr
Stanek Magdalena
PSYCHOLOG SZKOLNY – EDUKATOR SEKSUALNY – TRENER BIOFEEDBACK  
mgr
Stołycia Marlena
MATEMATYKA
 
mgr
Szablikowska Agnieszka
PEDAGOG -  OLIGOFRENDOPEDAGOG -EDUKATOR SESKUALNY – TRENER BIOFEEDBACK
 
mgr
Szturgulewski Rafał
JĘZYK ANGIELSKI
 
mgr
Ślusarz Katarzyna
PEDAGOG – OLIGOFRENOPEDAGOG
 
mgr
Świątek Aleksandra
MUZYKA – MUZYKOTERAPIA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – PODSTAWY EKONOMII
 
mgr Turowska – Zakrzewicz Katarzyna ZASTĘPCA DYREKTORA – JĘZYK POLSKI  
mgr
Waligórska Dorota
GEOGRAFIA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 
mgr
Witschenbach Małgorzata
WIEDZA O KULTURZE – HISTORIA SZTUKI/RYSUNEK – MALARSTWO
 
mgr Wrocławska Anna DOGOTERAPIA  
mgr Zabuska Anna JĘZYK POLSKI  
mgr Zając Anna JĘZYK ROSYJSKI  

 

 

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 2013/2014

 

09.09.2013 r.

07.10.2013 r.

04.11.2013 r.

02.12.2013 r.

16.12.2013 r. – propozycje ocen klas maturalnych

13.01.2014 r. – Rada Klasyfikacyjna

03.02.2014 r.

10.03.2014 r.

07.04.2014 r.

22.05.2014 r.

23.06.2014 r. – Rada Klasyfikacyjna

30.06.2014 r. – Rada Podsumowująca

line
copyright © 2011 by Magellanum