RADA PEDAGOGICZNA

Odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętność pracy z uczniem to cechy nauczyciela idealnego. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum, odpowiadając na potrzeby młodego człowieka, przykłada dużą wagę do doboru kadry. Naszym celem jest zagwarantowanie uczniom profesjonalnej opieki merytorycznej przekazanej w formie dostosowanej do poziomu młodego człowieka. Stawiamy na profesjonalizm, dlatego tak cenna jest dla nas stała współpraca z wykładowcami z trójmiejskich uczelni. To dzięki nim uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum mogą uczestniczyć w wykładach w środowisku akademickim oraz lekcjach prowadzonych przez wykładowców w ramach zajęć szkolnych.

Pamiętajmy, że każde liceum jest mostem prowadzącym na studia. Kontakty uczniów  ze środowiskiem akademickim już na etapie szkoły średniej pozwolą na przybliżenie młodym ludziom realiów szkolnictwa wyższego.       

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum  współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: fizyki doświadczalnej, biologii, chemii.

Szkoła współdziała z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w zakresie wychowania dla bezpieczeństwa i pedagogiki. Porozumienie o współpracy gwarantuje absolwentom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum kontynuację nauki na Wydziałach: Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika.

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni okazują naszym ucznia szczególna życzliwość w zakresie orientacji zawodowej.

O promocję zdrowia i sprawności fizycznej troszczymy się razem z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

 

ARKUSZ WYWIADÓWKOWY

 

 

 

 

 

line
copyright © 2011 by Magellanum