RADA PEDAGOGICZNA

Odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętność pracy z uczniem to cechy nauczyciela idealnego. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum, odpowiadając na potrzeby młodego człowieka, przykłada dużą wagę do doboru kadry. Naszym celem jest zagwarantowanie uczniom profesjonalnej opieki merytorycznej przekazanej w formie dostosowanej do poziomu młodego człowieka. Stawiamy na profesjonalizm, dlatego tak cenna jest dla nas stała współpraca z wykładowcami z trójmiejskich uczelni. To dzięki nim uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum mogą uczestniczyć w wykładach w środowisku akademickim oraz lekcjach prowadzonych przez wykładowców w ramach zajęć szkolnych.

Pamiętajmy, że każde liceum jest mostem prowadzącym na studia. Kontakty uczniów  ze środowiskiem akademickim już na etapie szkoły średniej pozwolą na przybliżenie młodym ludziom realiów szkolnictwa wyższego.       

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum  współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: fizyki doświadczalnej, biologii, chemii.

Szkoła współdziała z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w zakresie wychowania dla bezpieczeństwa i pedagogiki. Porozumienie o współpracy gwarantuje absolwentom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum kontynuację nauki na Wydziałach: Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika.

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni okazują naszym ucznia szczególna życzliwość w zakresie orientacji zawodowej.

O promocję zdrowia i sprawności fizycznej troszczymy się razem z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

 

KADRA PEDAGOGICZNA 2015/16

 

Przedmiot/zespół Skład zespołu Sentencja
Psycholog mgr Magdalena Stanek "Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe." (Arthur C. Clarke)
Zespół matematyczny mgr inż. Daria Zwierz
mgr Magdalena Nadratowska
mgr Jan Miłek
"Istota matematyki zawiera się w jej wolności." (Georg Cantor)
Zespół polonistyczny dr Agnieszka Tarwacka-Dama
mgr Katarzyna Jasiak
"Głównym celem edukacji nie jest nauka, lecz rozbudzanie ducha." (Ernest Renan)
Zespół przyrodniczy mgr Magdalena Jamróz
mgr Dorota Waligórska
mgr Andrzej Rusajczyk
"Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie."
Języki obce mgr Dominika Nowakowska
mgr Kamila Demska
mgr Milena Szczukowska
"Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem." (Konfucjusz)
Historia/WOS mgr Wioleta Niesiołowska "Nauczyciel zabrał mnie kiedyś w podróż do świata historii…"
Zespół rewalidacyjny Marta Winiarczyk
mgr Anna Król
"Prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy jest jego Człowieczeństwo." (Maria Grzegorzewska)
mgr Marta Grządziel "Często osobowość nauczyciela jest ważniejsza od posiadanej przez niego wiedzy." (Søren Kierkegaard)
Anna Chranicka "Obietnic wiele do spełnienia i długa droga wciąż przede mną." (Robert Frost)
mgr Marta Paliwoda "Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu." (Maria Montessori)
mgr Aleksandra Czaja "Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania. Można jedynie stworzyć warunki pozwalające by rozwinęło ono wszystkie tkwiące w nim
możliwości…." (Carl Rogers)
mgr Dorota Celary "Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil." (Janusz Korczak)

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

line
copyright © 2011 by Magellanum