RADA PEDAGOGICZNA

 

 

Odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętność pracy z uczniem to cechy nauczyciela idealnego. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum, odpowiadając na potrzeby młodego człowieka, przykłada dużą wagę do doboru kadry. Naszym celem jest zagwarantowanie uczniom profesjonalnej opieki merytorycznej przekazanej w formie dostosowanej do poziomu młodego człowieka. Stawiamy na profesjonalizm, dlatego tak cenna jest dla nas stała współpraca z wykładowcami z trójmiejskich uczelni. To dzięki nim uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum mogą uczestniczyć w wykładach w środowisku akademickim oraz lekcjach prowadzonych przez wykładowców w ramach zajęć szkolnych.

Pamiętajmy, że każde liceum jest mostem prowadzącym na studia. Kontakty uczniów  ze środowiskiem akademickim już na etapie szkoły średniej pozwolą na przybliżenie młodym ludziom realiów szkolnictwa wyższego.       

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum  współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: fizyki doświadczalnej, biologii, chemii.

Szkoła współdziała z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w zakresie wychowania dla bezpieczeństwa i pedagogiki. Porozumienie o współpracy gwarantuje absolwentom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum kontynuację nauki na Wydziałach: Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika.

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni okazują naszym ucznia szczególna życzliwość w zakresie orientacji zawodowej.

O promocję zdrowia i sprawności fizycznej troszczymy się razem z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 2014/15

 

mgr
Babska Karolina
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
 
mgr Biedziuk Marzena JĘZYK ANGIELSKI  
mgr Celary Dorota NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY  
mgr Chranicka Anna NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY  
mgr Ciecholewska Nina JĘZYK POLSKI – LOGOPEDA – NEUROLOGOPEDA  
mgr Ciesielska – Bielawa Małgorzata BIOLOGIA – PRZYRODA  
mgr Dembska Katarzyna NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY  
mgr
Granat Irena
MATEMATYKA
 
mgr Hajderek Małgorzata MUZYKA / MUZYKOTERAPIA  
mgr Jamróz Magdalena CHEMIA  
mgr Jaroszyński Marcin
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA – INFORMATYKA
 
mgr Jasiak Katarzyna JĘZYK POLSKI  
mgr Kaperczak Zofia RELIGIA  
mgr Kopczyk Anna OLIGOFRENOPEDAGOG  
mgr
Król Anna
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY  
mgr Kwiatkowska Agnieszka JĘZYK ŁACIŃSKI  
mgr Niesiołowska Wioleta HISTORIA – WOS  
mgr Lewandowska Alina WYCHOWANIE FIZYCZNE  
mgr
Lewandowski Rafał
ETYKA – FILOZOFIA, EKONOMIA
 
mgr Lomber Elżbieta JĘZYK ANGIELSKI  
mgr Nadartowska Magdalena MATEMATYKA  
mgr
Nowak Anna
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
 
mgr Nowakowska Dominika JĘZYK NIEMIECKI  
mgr
Patoleta Karol
PLASTYKA – WOK – MULTIMEDIA – INFORMATYKA
 
mgr
Pokojska Magdalena
JĘZYK NIEMIECKI
 
mgr Polkowska Małgorzata NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY  
mgr
Różańska Paulina
LOGOPEDA – NEUROLOGOPEDA
 
mgr
Rusajczyk Andrzej
FIZYKA – EDB
 
mgr Sobisz Joanna JĘZYK ANGIELSKI  
mgr
Stanek Magdalena
ZASTĘPCA DYREKTORA – PSYCHOLOG SZKOLNY – EDUKATOR SEKSUALNY – TRENER BIOFEEDBACK  
mgr
Szablikowska Agnieszka
ZASTĘPCA DYREKTORA – PEDAGOG SZKOLNY -  OLIGOFRENOPEDAGOG -EDUKATOR SEKSUALNY – TRENER BIOFEEDBACK
 
mgr
Ślusarz Katarzyna
OLIGOFRENOPEDAGOG
 
dr Tarwacka Agnieszka JĘZYK POLSKI  
mgr Turowska – Zakrzewicz Katarzyna DYREKTOR – JĘZYK POLSKI  
mgr
Waligórska Dorota
GEOGRAFIA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 
mgr
Witschenbach Małgorzata
WIEDZA O KULTURZE – HISTORIA SZTUKI/RYSUNEK – MALARSTWO
 
mgr Wrocławska Anna DOGOTERAPIA  
mgr Zagórska Kamila JĘZYK ROSYJSKI  
mgr Zwierz Daria MATEMATYKA  

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

25-26.08.2014 r. plenarno – szkoleniowa
06.10.2014 r.  
03.11.2014 r.  
01.12.2014 r. klasyfikacja klas maturalnych
12.01.2015 r. klasyfikacyjna
16.02.2015 r.  
09.03.2015 r.  
20.04.2015 r. klasyfikacyjna klas maturalnych
25.05.2015 r. zagrożenia / stypendia / wyróżnienia
22.06.2015 r. klasyfikacyjna
6-7.07.2015 r. plenarno – szkoleniowa

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 
​W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

09.09.2013 r.  
07.10.2013 r  
04.11.2013 r.  
02.12.2013 r.  
16.12.2013 r. propozycje ocen klas maturalnych
13.01.2014 r. Rada Klasyfikacyjna
03.02.2014 r.  
10.03.2014 r.  
07.04.2014 r.  
22.05.2014 r.  
23.06.2014 r. Rada Klasyfikacyjna
30.06.2014 r. Rada Podsumowująca

line
copyright © 2011 by Magellanum