MAGELLANUM – Ciekawość, mądrość, wiedza, odwaga, otwartość …

 

Dlaczego „Magellanum”?
Jesteśmy szkołą rozwijającą umiejętności i wyobraźnię ucznia.

 

Czy wiesz, jaka będzie przyszłość twojego dziecka?

Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie. Nie jesteśmy pewni, że zasady i strategie, które przyniosły nam sukces, przyniosą ten sam sukces naszym dzieciom. Dlatego młodzi ludzie będą w przyszłości jak Magellan, staną przed wyzwaniem odkrywania nowych lądów. A rodzicom młodych ludzi, towarzyszy lęk, czy nie spadną poza krawędź znanego świata?

Jakich wskazówek możemy im udzielić, w jakie cechy wyposażyć, aby ta podróż do granic poznanego świata zakończyła się sukcesem? Na te pytania, postaramy się odpowiadać w trakcie procesu edukacji wspólnie.
Magellanum – jesteśmy szkołą rozwijającą umiejętności i wyobraźnię ucznia.

Ciekawość, mądrość, wiedza, odwaga, otwartość … pomagają zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest życie. Pierwsi żeglarze mogli myśleć, że płyną na koniec świata. Dziś granice świata przesunęły się ku nieznanemu. I chyba bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są nam wymienione cechy …

 


 

Cechy człowieka przyszłości

Żyjemy więc w zmianie. Dostosowujemy sie do świata, w którym rzeczywistość technologiczna, społeczna, gospodarcza, obyczajowa zmienia sie bardzo szybko, w którym codziennością jest stawanie przed ciągle nowymi wyzwaniami. Rozwój przestaje powoli oznaczać osiąganie znanych z tradycji, zdefiniowanych etapów. Nie wiemy, jakie warunki, okoliczności, nowe sytuacje spotkają nas już za rok. Metaforycznie można powiedzieć, że do niedawna życie człowieka polegało na "stąpaniu po twardej ziemi". Pomijając katastrofy i wojny, człowiek wiedział, jak będzie żył za dziesięć lat – co może osiągnąć, kim być. W chwili obecnej życie przypomina "stąpanie po ruchomych piaskach". Tylko ruch, aktywność może uratować przed utonięciem. Można chaotycznie sie miotać, ale można też świadomie sterować własna aktywnością – stawiać sobie cele, strukturalizować "po swojemu" kawałek rzeczywistości. Kreatywność, twórczość, a z drugiej strony planowanie, intelektualne dopracowywanie celów i procedur przestaje być cechą potrzebną nielicznym. Dziś wszystko zmienia się tak gwałtownie, ze sama idea strategii staje się nawet przestarzała – niektórzy twierdza, iż potrzebna jest już tylko elastyczność w przystosowywaniu sie do warunków. To błąd. Rzutkość nie zastąpi strategii. Jeśli nie mamy własnej strategii, stajemy sie częścią cudzej – zaczynamy reagować tylko na okoliczności zewnętrzne. Podstawową umiejętnością niezbędną dla efektywnego działania, a czasem do przetrwania są elastyczność, umiejętność reagowania na nowe fakty, otwartość na nowe informacje.

 


 

Jaka kultura?

Dziś wiemy, że szybka zmiana współczesnego świata stanowi zagrożenie dla ciągłości kultury, rozumianej jako udzielenie efektywnego wsparcia starszego pokolenia młodszemu. Wsparcia w odnalezieniu odpowiedzi na najważniejsze pytania, odnalezieniu swojego miejsca, tożsamości, dotarcia do tego, co stanowi ich sile. Współcześni ludzie są w podobnej sytuacji jak społeczności wyrwane niegdyś ze swojego środowiska i wrzucone w inną kulturę. Dzisiaj żyjemy jak w diasporze, jak na wygnaniu, jesteśmy uchodźcami, mimo że nie zmieniamy fizycznie miejsca zamieszkania. Gdzie jest dom i jak odnaleźć do niego drogę? Jak pomóc innym w poszukiwaniach, kiedy "stare" mapy, sposoby nie są już aktualne? Jak odnaleźć swój sposób na życie bez wpadania w skrajności? Te skrajności to z jednej strony bezrefleksyjne poddanie sie temu, co oferuje masowa kultura, z drugiej ucieczka np. w sekty, hermetyczne środowiska oferujące pewne szczęście w zamian za ścisłe realizowanie przedstawianego scenariusza na życie.

Ludzie oceniają taką rzeczywistość bardzo różnie. Część sądzi nawet, ze tak wygląda "początek końca świata". Istota ludzka, pozbawiona w końcu wszystkich pewników, drogowskazów, tradycji, pogubi sie totalnie i zniszczy siebie ( a przy okazji całą planetę). Inni uważają, że trzeba się do tego przystosować. Są też tacy, którzy oprócz ewidentnych zagrożeń, widzą też w tym wielką szansę. Jak mogłaby wyglądać ludzkość, w której jednostki "przymuszone" tą specyficzną ewolucją "musiałyby rozwijać w sobie takie cechy, jak komunikatywność, otwartość na innych, kreatywność …

 

 


 

Drugie „zejście” człowieka z drzewa.

Jak zatem przetrwać w naszym "nowym, wspaniałym świecie", w którym codziennym doświadczeniem staje się nieustanna, wszechogarniająca i coraz bardziej rozpędzona zmiana? W wyniku ciągłej zmiany (nowych możliwości technologicznych, obyczajowych, dostępu do informacji, przenikania kultur itp.) narasta coraz większa przepaść miedzy pokoleniami. Dzieci żyją w innej epoce, niż ich rodzice. Do tej pory w naturalny sposób to starsze pokolenie uczyło jak żyć. Ich strategie były wypróbowane i gwarantowały sukces w tamtym środowisku. Na co dzień nie wymagane było zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Nie było takiej potrzeby. W momencie szybko zachodzących zmian wiele sprawdzonych sposobów działania, procedur, rytmów życia dla młodych może być nieefektywnych czy wręcz szkodliwych. W ostatnich latach człowiek po raz drugi zszedł z drzewa. Nastąpiło bowiem odejście od świata, w którym syn żył w tej samej rzeczywistości co ojciec, bo świat wyglądał tak samo. Kiedy ojciec mówił jak się produkuje buty, to przez cały czas sie je podobnie produkowało. Kiedy wynaleziono specjalna maszynę, to coś sie zmieniło. Synowi do produkcji nie był potrzebny ojciec, ani ojcu nie był potrzebny syn. Zmiana od zarania dziejów narastała, ludzie ciągle coś wynajdowali, żeby było łatwiej, szybciej, efektywniej. Różne tego były motywy. I w pewnym momencie okazało sie, że ta zmiana jest nadzwyczaj intensywna.

Niezależnie od pesymistycznego, czy optymistycznego widzenia przyszłości jedno wydaje sie pewne – w obecnych, a także nadchodzących czasach postawa aktywna, czyli zdolność do podmiotowego i adekwatnego reagowania na zmieniająca sie rzeczywistość wydaje sie być warunkiem nie tylko efektywnego działania, ale także rozwoju firm i społecznych organizacji. Zdaje sie być warunkiem zachowania zdrowia psychicznego, a nawet fizycznego przetrwania.

 

 

 

   

  

 

line
copyright © 2011 by Magellanum