NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

(pdf do pobrania)

Tom 2. – Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum


(pdf do pobrania)

Tom 3. – Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

(pdf do pobrania)
Tom 4. – Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
W skład tomu 4. "Edukacja historyczna i obywatelska" wchodzą następujące
– przedmioty:
– historia i społeczeństwo,
– historia,
– wiedza o społeczeństwie,
– podstawy przedsiębiorczości,
– ekonomia w praktyce,
– wychowanie do życia w rodzinie,
– etyka,
– filozofia. 


(pdf do pobrania)

Tom 5. – Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
W skład tomu 5. "Edukacja przyrodnicza" wchodzą następujące przedmioty:
– przyroda,
– geografia,
– biologia,
– chemia,
– fizyka. 


(pdf do pobrania)

Tom 6. – Edukacja matematyczna i techniczna
W skład tomu 6. "Edukacja matematyczna i techniczna" wchodzą następujące
– przedmioty:
– matematyka,
– zajęcia techniczne,
– zajęcia komputerowe,
– informatyka. 


(pdf do pobrania)

Tom 7. – Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
skład tomu 7. "Edukacja artystyczna" wchodzą następujące przedmioty:
– muzyka,
– plastyka,
– wiedza o kulturze,
– historia muzyki,
– historia sztuki,
– język łaciński i kultura antyczna,
– zajęcia artystyczne. 


(pdf do pobrania)

Tom 8. – Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

Źródło: www.reformaprogramowa.men.gov.pl

line
copyright © 2011 by Magellanum