DZIENNIK

Dbając o dobro naszych uczniów i szanując czas ich rodziców udostępniamy elektroniczną wersję dziennika szkolnego. Opracowany przez nas system pozwala na stały dostęp do ocen uczniów bez konieczności osobistego kontaktu z kadrą nauczycielską.

Każdy z użytkowników systemu ma unikalny login i hasło, co zapewnia, że zamieszczone w dzienniku dane są dostępne jedynie osobom zainteresowanym i gwarantuje pełną ochronę danych osobowych.

Elektroniczny dziennik nie wyklucza istnienia tradycyjnej formy spotkań z wykładowcami. W naszej szkole wywiadówki odbywają się indywidualnie z każdym rodzicem, a spotkania zbiorowe organizowane są jedynie w celu omówienia spraw dotyczących ogółu. Dodatkowo, oferujemy tzw. „stoliczkowe”, podczas których rodzice mogą skonsultować się z każdym z wykładowców zasiadającym przy osobnym stoliku.

line
copyright © 2011 by Magellanum