OFERTA

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum to profesjonalizm, atmosfera, wyjątkowi ludzie – nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, którzy tworzą to miejsce i sprawiają, że jest inne niż wszystkie. Mamy mnóstwo energii, pomysłów, organizujemy zajęcia i warsztaty. Przychodząc tu, można realizować swoje marzenia, pasje, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia lub, po prostu, odetchnąć od codzienności. To takie miejsce, gdzie młodzież chodzi z radością. 

System nauczania Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum dąży do indywidualnej pracy z każdym uczniem. Klasy nieprzekraczające 16 osób zapewniają kameralną atmosferę, dzięki czemu żaden z uczniów nie pozostaje anonimowy, a jego potrzeby zostają dostrzeżone. Dewizą Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum jest praca z jednostką, umożliwiająca rozwój poszczególnych kompetencji poprzez uczestnictwo ucznia w dobranych indywidualnie warsztatach kierunkowych, a w razie potrzeby – zajęciach wyrównawczych.

Nasza oferta daje możliwość wyboru jednej ze specjalistycznych grup o profilach:

  • turystyczno-menedżerskim /rozszerzony program nauczania języka obcego, matematyki, przedsiębiorczości, geografii, koło turystyczno – menedżerskie/, absolwenci otrzymują tytuł specjalisty ds. turystyki,
  • informatyczno-matematycznym / rozszerzony program nauczania języka obcego, matematyki, informatyki, ECDL, koło informatyczne/, absolwenci otrzymują tytuł specjalisty ds. informatyki,
  • kosmetologicznym /rozszerzony program nauczania języka obcego, języka polskiego, biologii, chemii, koło kosmetologiczne/, absolwenci otrzymują tytuł specjalisty ds. kosmetyki,
  • medyczno-farmaceutycznym / rozszerzony program nauczania języka obcego, języka polskiego, biologii, chemii, koło farmaceutyczne, ratownictwo medyczne/, absolwenci otrzymują tytuł specjalisty ds. farmacji,
  • dziennikarskim /rozszerzony program nauczania języka angielskiego, języka polskiego, wiedzy o kulturze, warsztaty dziennikarskie/, absolwenci otrzymują tytuł specjalisty ds. dziennikarstwa,
  • artystycznym /rozszerzony program nauczania języka angielskiego, języka polskiego, wiedzy o kulturze, atelier malarsko rysunkowe, historia sztuki /, absolwenci otrzymują tytuł specjalisty ds. plastyki,
  • architektonicznym /rozszerzony program nauczania języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, wiedzy o kulturze, dodatkowo AutoCAD i atelier rysunkowo-malarskie/, absolwenci otrzymują tytuł specjalisty ds. architektury wnętrz,
  • handlowym /rozszerzony program nauczania języka angielskiego, języka polskiego, przedsiębiorczości, matematyki, koło handlowe/, absolwenci otrzymują tytuł specjalisty ds. handlu

 

PORADNICTWO

Każdy uczeń, którego zainteresowania nie są wystarczająco sprecyzowane może liczyć na nasze sugestie w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Pomoże w tym przygotowana indywidualnie mapa uzdolnień młodego człowieka pozwalająca określić jego preorientację zawodową. Chcemy, aby każdy uczeń kształcił się w kierunku dla siebie odpowiednim. Nasi psychologowie i pedagodzy pomogą obrać odpowiednią drogę kariery, aby młody człowiek mógł rozwijać swoje zdolności i w przyszłości uniknąć zbędnych rozczarowań.

 

JĘZYKI

Świadomi dzisiejszych realiów kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych. Opracowaliśmy program nauczania z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie pozwalającym na podejście do egzaminów certyfikatowych. Ponieważ wiemy, że kompetencje językowe w najlepszym stopniu nabywa się na drodze stałego kontaktu umożliwiamy naszym uczniom ćwiczenie języków obcych w trakcie wycieczek międzynarodowych. Gwarantujemy, że w każdej z klas obowiązuje rozszerzony program z języka obcego przewidujący nawet 7 godzin tygodniowo.

 

ZAPLECZE

Proces efektywnego nauczania jest możliwy dzięki rozwiniętemu zapleczu zapewniającemu wsparcie dla zajęć praktycznych niezbędnych w edukacji grup profilowanych.
Młodzi artyści kształcący się w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Magellanum mają do dyspozycji w pełni wyposażone atelier, gdzie przy konsultacji z wykwalifikowaną kadrą mogą poszerzać wiedzę merytoryczną i zdolności praktyczne. Zajęcia prowadzone w naszym atelier stanowią znakomite przygotowanie do egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych. Osobom zainteresowanym studiami artystycznymi proponujemy zajęcia z rysunku, malarstwa, kompozycji, rzeźby i historii sztuki, bezpłatne konsultacje na wszystkich etapach przygotowania i pomoc w wyborze prac do teczek.
Zaplecze Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum uzupełnia sala multimedialna oraz rekreacyjna.

 

line
copyright © 2011 by Magellanum