V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magiczny Sopot”

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magiczny Sopot”

Edycja 2017

„Sopot pod żaglami

Konkurs "Sopot pod żaglami" organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych. 

Cele konkursu:

– Rozwijanie wyobraźni twórczej i inspirowanie zainteresowań dzieci i młodzieży,

– Ujawnienie i rozwijanie uzdolnień artystycznych

– Zaprezentowanie dorobku artystycznego placówek oświatowych, wymiana doświadczeń, metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów

– Popularyzacja twórczości dziecięcej

Uczniowie biorący udział w konkursie:

Albert Korda – I gim

 Szymon Pietrzak – I gim

Maria Sajkowska –  I gim

Beata Iwasiuk – III gim

Marta Jurkiewicz – III gim

Natalia Andruszkiewicz – III gim

Lena Puchniarz – III gim

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 maja 2017 roku o godzinie 16.30.

SZymon Pietrzak Igim

Szymon Pietrzak

 Natalia Andruszkiewicz III gim

Natalia Andruszkiewicz

 Marta Jurkiewicz III gim

 Marta Jurkiewicz

Maria Sajkowska I gim

Marika Sajkowska

 Lena Puchniarz III gim

 Lena Puchniarz

Beata Iwasiuk III gim

Beata Iwasiuk

 

Albert Korda I gim

Albert Korda

line
copyright © 2011 by Magellanum